درخواست همکاری وزیر آموزش عالی عراق از سرپرست دانشگاه تهران

دکتر حسین شهرستانی وزیر آموزش عالی کشور عراق با دکتر محمود نیلی احمد آبادی سرپرست دانشگاه تهران در حاشیه اجلاس وزیران علوم فناوری و نوآوری جنبش عدم تعهد دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار وزیر علوم عراق با توجه به مناسبات دوستانه دو کشور مسلمان عراق خواستار گسترش بیشتر همکاری های علمی و فناوری و نیز تبادل استاد و دانشجو و پروژه های مشترک بخصوص در زمینه آب و محیط زیست شد.

نیلی احمد آبادی سرپرست دانشگاه تهران نیز آمادگی کامل این دانشگاه را برای توسعه همکاری‌ها اعلام کرد. همچنین مقرر شد رایزن فرهنگی و علمی عراق جهت پیگیری موارد مورد توافق به ویژه در مورد دانشجویان و اساتید عراقی شاغل به تحصیل در دانشگاه تهران از دانشگاه بازدید کند.

در حاشیه این کنفراس سرپرست دانشگاه تهران با وزرای علوم کشورهای سومالی ،صربستان و بلاروس نیز دیدار کرد.