تصویب رشته دکتری هنر اسلامی

رئیس کارگروه تخصصی هنر شورای تحول علوم انسانی از تصویب دکتری هنر اسلامی خبر داد و گفت: این رشته تصویب شده وبرای ابلاغ ارسال شد.

مجید سرسنگی با اشاره به بازنگری دروس هنر گفت: بحث بازنگری دروس هنر، بحثی جدی و مهم است. متاسفانه برخی دروس ما در حوزه هنر بسیارکهنه و قدیمی بوده و تناسبی با شرایط روز دانشگاه ما ندارند و به لحاظ فرهنگی این دروس متناسب با شرایط فرهنگی ما نیستند، درواقع از کشور های غربی الگو برداری شده اند و متاسفانه بومی سازی نشده و هویت فرهنگی ما دراین دروس مستتر نیست.

وی ادامه داد: کمیته هنر شورای تحول علوم انسانی یکی از وظایفش این است که دروس هنر را بازبینی کرده و در واقع نظرات خود را برای اصلاحیه هایی که باید در این دروس اجرا شود ارایه کند ، برخی دروس جدید که هم باید طراحی شود در شورای تحول بررسی می شود.

رئیس کارگروه تخصصی هنر شورای تحول علوم انسانی افزود: از حدود چند ماه گذشته که من مسئولیت این کمیته را برعهده گرفتم، متاسفانه حجم زیادی  از درخواست ها ارایه شده و به دلایل مختلف بررسی نشده بود بنابراین خوشبختانه توانستیم جلسات را مرتب برگزار کرده و تا انداره ای دروس را بررسی و بازبینی کنیم .

وی بابیان اینکه تا کنون چند نمونه از موارد اصلاح شده به شورای اصلی تحول ارسال شده افزود: یک از موارد مصوب شده ، ” دکتری هنر اسلامی” است که خیلی مهم است. دکتری هنر اسلامی تنها یک دوره به مدت دو سال در دانشگاه های تربیت مدرس و دانشگاه هنر اسلامی تبریز ارایه شد که سپس برگزاری و ادامه دوره آن منوط به بازنگری آن در کمیته هنر شورای تحول علوم انسانی شد.

رئیس کارگروه تخصصی هنر شورای گسترش آموزش عالی افزود: کار بر روی دکترای هنر اسلامی بسیار کار سنگینی بود و خیلی از وقت کمیته هنر را به خود اختصاص داد اما خوشبختانه انجام شد .

وی افزود: متاسفانه دوستان برای خواندن درس هنر اسلامی به کشورهای غربی می رفتند که حیف بود ما در کشور خود در کشوری که انقلابش فرهنگی و اسلامی است دکتری هنر اسلامی نداشته باشیم خوشبختانه تصویب و برای ابلاغ ارسال شده است.

سرسنگی افزود: ما به ترتیب تقاضاهای دروس را بررسی می کنیم، خودمان نیز اولویت بندی می کنیم اگر درسی در کشور اولویت داشته باشد در دستور کار خود قرار می دهیم.