جذب دانشجوی دکتری استعداد درخشان دانشگاه تربیت مدرس

دانشگاه تربیت مدرس از متقاضیان پذیرش بدون آزمون دکتری استعداد درخشان سال تحصیلی ۹۴ – ۹۵ دعوت به ثبت نام می نماید.

دانشگاه تربیت مدرس از داوطلبانی که دارای شرایط مورد نظر این دانشگاه هستند خواست تا تاریخ ۳۱ فروردین ماه ۱۳۹۴ نسبت به ثبت نام و ارسال مدارک در سامانه گلستان این دانشگاه اقدام نمایند.

 

داشتن میانگین کل ۱۶ و بالاتر در دوره کارشناسی و میانگین کل (بدون احتساب پایان نامه) ۱۷ و بالاتر در دوره کارشناسی ارشد ، تناسب رشته کارشناسی ارشد با رشته مورد تقاضای دوره دکتری و دارا بودن نمره ۷۰ آزمون MSRT و یا ۵۰۰ آزمون TOLIMO از جمله شرایط این دانشگاه می باشد. همچنین تنها کسانی که از تاریخ  ۲۷ اسفند ۱۳۹۱ به بعد از دوره کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده اند امکان شرکت در این فراخوان را دارند.

گفتنی است با توجه به شرایط ذکر شده به نظر می رسد این دانشگاه به اصلاحیه  آیین نامه دکتری بدون آزمون توجهی نداشته و تنها بر اساس آیین نامه اصلی اقدام به درج شرایط و ضوابط نموده است.