دانلود کتاب های علوم انسانی چهارم دبیرستان چاپ ۹۳

در این بخش از وب سایت یک دانشگاه کلیه کتاب های درسی رشته ادبیات و علوم انسانی دوره چهارم دبیرستان (پیش دانشگاهی) قرار داده می شود. فرمت کتاب ها به صورت pdf می باشد.

کتاب ها چاپ سال ۱۳۹۳ می باشند.

 

 

کتاب های پایه چهارم دبیرستان (پیش دانشگاهی)
زبان و ادبیات فارسی
 تاریخ شناسی دین و زندگی
1Daneshgah (1) 1Daneshgah (8) 1Daneshgah (4)
علوم اجتماعی
عربی
زبان انگلیسی
1Daneshgah (7) 1Daneshgah (9) 1Daneshgah (3)
عروض – قافیه
 فلسفه جغرافیا
 1Daneshgah (2) 1Daneshgah (10) 1Daneshgah (6)
ریاضیات پایه
   
1Daneshgah (5)    

 


برچسب ها : , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,