افزایش شهریه دانشگاه‌های انگلیس

نرخ ثبت‌نام در دانشگاه‌های انگلیس به دنبال افزایش شهریه‌ها کاهش چشمگیری داشته است.

 آمار دولتی از وضعیت آموزش عالی در انگلیس نشان می‌دهد با توجه به سه برابر شدن شهریه دانشگاه‌ها، نرخ ثبت‌نام در دانشگاه‌های این کشور طی دو سال اخیر ۲۳ درصد کاهش یافته است. بین سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ مجموع ثبت نام دانشجویان نیمه وقت در انگلیس به دلیل افزایش شهریه‌ها دو درصد کاهش داشته است.

بسیاری از دانشجویان انگلیسی با توجه به افزایش شهریه‌ها و شرایط سخت در پرداخت اقساط وام‌ها، ترک تحصیل کرده‌اند. با این وجود تقاضا برای تحصیل در دانشگاه‌های انگلیس از نقاط مختلف جهان در حال افزایش است اما با این حال وضعیت تقاضا در ارتباط با کشورهای اروپایی برعکس است. آمارهای اداره آمار آموزش عالی انگلیس نشان می‌دهد تقاضای بین‌المللی برای ادامه تحصیل در دانشگا‌ه‌های انگلیس سه درصد افزایش یافته در حالی که این تقاضا از سوی دانشجویان اروپایی تغییر چندانی نکرده است.

به گزارش ایسنا به نقل از یونیورسیتی ورد نیوز، در ارتباط با مقطع لیسانس، پنج درصد از دانشجویان تمام وقت انگلیسی از کشورهای اروپایی و ۱۰ درصد از کشورهای غیراروپایی هستند و در بخش نیمه وقت نیز دو درصد از کشورهای اروپایی و سه درصد از غیراروپایی‌ها هستند که این موضوع نشان می‌دهد افزایش شهریه‌های بخش نیمه وقت دلیل این کاهش است.

در مقطع فوق لیسانس آمارها بسیار متفاوت است. در میان دانشجویان تمام وقت، بیش از نیمی از آن‌ها بین المللی هستند که ۱۱ درصد آنها از کشورهای اروپایی و ۴۶ درصد از کشورهای غیراروپایی بوده‌اند. در حالی که در بخش تحصیلات فوق لیسانس نیمه وقت همانند مقطع لیسانس، این تقاضا بسیار کمتر است.

در سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ تعداد دانشجویان چینی در دانشگاه‌های انگلیس پنج درصد افزایش یافته‌ در حالی که شمار دانشجویان هندی و پاکستانی این کشور به ترتیب ۱۲ و ۷ درصد کاهش داشته‌اند.

با این حال برخی رشته‌ها در مقطع فوق لیسانس در دانشگاه‌های انگلیس افزایش نرخ ثبت‌نام داشته‌اند که عمدتا نیز رشته های علمی بوده‌اند. این رشته‌ها شامل پزشکی و دندانپزشکی (هشت درصد)، علوم زیستی (هفت درصد)، کامپیوتر، بازرگانی (شش درصد)، رشته‌های مرتبط با پزشکی، مهندسی و تکنولوژی، معماری، برنامه ریزی و مطالعات اجتماعی (پنج درصد) هستند.

این وضعیت در مقطع لیسانس نیز مشابه آمار فوق لیسانس است. در حال حاضر با توجه به شرایط سخت بازپرداخت وام‌ها و افزایش شهریه‌ها، دولت انگلیس نگران کاهش تقاضاهای بین المللی و به دنبال آن کاهش ثبت نام‌های بومی و بین المللی در دانشگاه‌های این کشور است.