تغییرات کتب درسی سال ۹۴

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و تالیف کتاب درسی وزارت آموزش و پرورش گفت: در ادامه روند تغییرات نظام آموزشی، سال تحصیلی آینده (۹۴-۹۵) کتاب های درسی پایه پنجم و نهم با تالیف جدید عرضه می شود.

محمود امانی تهرانی در حاشیه کارگاه آموزشی برنامه درسی ملی ویژه کارشناسان و سرگروه های آموزشی ناحیه یک و دو بندرعباس افزود: پایه های پنجم و نهم از پایه های تحولی وزارت آموزش و پرورش هستند که نیاز برای تغییرات شکلی و محتوایی در آن احساس می شد.

وی بیان داشت: در دو کتاب دینی (هدیه های آسمانی) وعلوم تجربی نیز امسال تغییراتی به صورت آزمایشی انجام شد و از سال تحصیلی آینده نیز به شکل سراسری اجرایی می شود.

مدیرکل تالیف کتاب های درسی وزارت آموزش و پرورش اظهار کرد: درسال تحصیلی جاری نیز کتاب های درسی دو پایه چهارم و هشتم با تغییر روبرو شد و در پایه چهارم بیشترین تغییرات را در کتاب های ریاضی، اجتماعی و کتاب های فارسی و زبان آموزی صورت گرفت.

 

ض

امانی با اشاره به اینکه همه کتاب های پایه هشتم نیز هم اکنون جدید تالیف هستند، بیان داشت: کتاب های دینی و قرآن در این پایه بازنویسی شده و کتاب های مطالعات اجتماعی، زبان انگلیسی، عربی، علوم تجربی، ریاضی، تفکر و سبک زندگی و کار و فن آوری نیز تازه هستند.

وی یادآور شد: برای کتاب های جدید تالیف فیلم ویدیویی راهنمای تدریس ارایه شده و فیلم برخی از دروس در یک نرم افزار جامع تر، کتاب راهنمای معلم و سایر دروس مناسب برای معلمان گنجانده شده است.

این مسوول در پایان با بیان اینکه دوره های ضمن خدمت با حضور نویسندگان کتاب برگزار شد، اظهار داشت: به منظورآشنایی معلمان با کتاب های جدید تالیف و روش های تدریس علاوه بر دوره های ضمن خدمت، فیلم های ویدیویی کتاب های تغییر یافته نیز منتشر شد که در پایگاه اینترنتی رشد به نشانی www.roshd.ir برای استفاده معلمان و دانش آموزان بارگذاری شده است.