پذیرش محقق پسادکتری در دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی

دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی برای دوره های پسا دکتر محقق می پذیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، دانشکده فناوریهای نوین پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی به منظور ایجاد فضای علمی ، تحقیقاتی و فناوری  و آشنایی با محققان جوان به منظور همکاری آینده با دانشکده این محققان را در ۸ طرح تعریف شده می پذیرد.

این دانشکده از واجدین شرایط در دوره پسا دکتری برای یک دوره یک ساله و پروژه محور دعوت به عمل می آورد . متقاضیان می توانند درخواست و روزمه خود را تا پایان وقت اداری روز چهارشنه سوم دیماه به پست الکترونیک [email protected] ارسال کنند.

جدول عناوین طرح های تحقیقاتی مورد نیاز

پیش نیاز متقاضی عنوان طرح نام استاد و مرتبه علمی
آشنایی کامل با نوروساینس
مسلط به تکنیک های تهیه کپسول آلژینات و ارزیابی عملکرد آن
آشنایی با استریوتاکس، وسترن بلات، ایمونو هیستو شیمی و کار با حیوان
بررسی نقش محافظتی کاشت فراورده های مشتق از پرده آمنیوتیک در آسیب های نورودژنراتیو ناشی از تزریق ۶OHDA/Aβ  در مغز موش صحرایی دکتر ابوالحسن احمدیانی . استاد تمام
 
آشنایی با روش های ساخت در مهندسی بافت
آشنایی با روش های کشت سلولی دوبعدی و سه بعدی
آشنایی با روش های بررسی بیومکانیک در سطح سلول و بافت.
ساخت عروق شریانی و وریدی با بیومواد طبیعی دکتر حبیب اله پیروی. استاد تمام
از زمان فارغ التحصیلی متقاضی از مقطع PhDبیش از ۵ سال نگذشته باشد
آشنا با تکنیک ثبت خارج و یا داخل سلول باشد
با تکنیک های مولکولی و هیستوشیمیایی آشنا باشد
حضور تمام وقت داشته باشد
حداقل نمره زبان انگلیسی TOFEL=550، IELTS=7.5یا MCHE=70 باشد
بررسی الکتروفیزیولوژیک و مولکولار کانال های کلسیمی وابسته به ولتاژ (L و T) و کانال های پتاسیمی حساس به کلسیم در اتیولوژی اوتیسم در یک مدل حیوانی دکتر مهیار جان احمدی. استاد تمام
آشنایی با اصول Safetyدر کارکرد با ذرات نانو
آشنایی با استفاده از هود های Cell Culture
آشنایی با دستگاه های Analytic
اشنایی با اصول اکسیداتیو استرس (ROS)
اثر سمی ذرات نانو بر روی بافت زنده دکتر منصور رضازاده آذری. استاد تمام
دکتری بیوتکنولوژی یا رشته های مشابه
آشنایی با تکنیک های مهندسی ژنتیک
انتقال سازه حاوی ژن انسولین با پروموتور حساس به قند به سلول های بنیادی و بررسی عملکرد در یک مدل حیوانی دکتر بهرام کاظمی. استاد تمام
آشنایی با روش های سنتز بر روی فاز جامد
آشنایی با روشهای متداول کار در آزمایشگاه سنتز ترکیبات آلی
آشنایی کامل با اصول ایمنی برای کار در آزمایشگاه شیمی
آشنایی با روشهای مختلف طیف سنجی از جمله NMR، Mass، IR
آشنایی با روش های مختلف خالص سازی ترکیبات شمیایی
آشنایی با روشهای تعیین مقدار کمی با استفاده از HPLC
سنتز ترکیبات پپتیدی و مقلد پپتیدی دارای فعالیت بیولوژیک،بررسی اثرات فارموکولوژیک و تعیین ویژگیهای ساختمانی آنها دکتر فرزاد کبار فرد
آشنایی با اصول ایمونولوژی
آشنایی با اصول انگل شناسی
آشنایی با اصول پزشکی مولکولی
مطالعه عملکرد آنتی ژنهای انگلی برتولید وگسترش لنفوسیتهایTتنظیمی مشتق از خون محیطی مبتلایان به آسم آلرژیک کتر نریمان مصفا. استاد تمام
دکتری سلولی-مولکولی
آشنایی با روش های کلونینگ
آشنایی با روش های مهندسی ژنتیک
آشنایی با روش های بیو انفورماتیک
اشنایی با پروسه های خالص سازی
کلون،بیان،تخلیص و کاراکترایز نمودن پروتیین های نوترکیب دارویی دکتر نادر مقصودی. استاد تمام