استخدام سازمان نظام مهندسي ايران

سازمان نظام مهندسي معدن ايران در نظر دارد جهت اجراي پاره اي از امور فني خود تعدادی نیروی جدید بصورت موردي و پاره وقت (استخدام بصورت ساعتي) استخدام نماید.

شرايط عمومی داوطلبان:

۱-عضويت در سازمان

۲- دارا بودن حداقل ۶ سال سابقه کار در فعاليت هاي اجرايي حرفه خود

۳- تسلط به زبان انگليسي  (عمومي و تخصصي)

متقاضیان عزیز جهت مشاهده خبر در سایت سازمان نظام مهندسی معدن ایران اینجا کلیک نمایید