استخدام در اتوماسیون صنعتی

شرکت مهندسی در زمینه اتوماسیون صنعتی به تخصصهای ذیل نیازمند است:

شرح

تحصیلات

سابقه

۱- مدیر فروش

لیسانس برق

فوق لیسانس MBA

۵ سال

۲- کارشناس فروش خانم

لیسانس برق

۳ سال

۳- کارشناس فنی AC Drive آقا

لیسانس برق

۳ سال

۴- کارشناس فنی FATEK PLC آقا

لیسانس برق

۳ سال

۵- کارشناس تعمیر بردهای الکترونیکی

لیسانس برق

۳ سال

۶- کارمند امور اداری خانم

دیپلم

۲ سال

 

ارسال رزومه با ذکر ردیف مورد درخواست:

اطلاعات تماس با کارفرما