استخدام در بیمارستان جدید التاسیس

دعوت به همکاری در بیمارستان جدید التاسیس

جامع زنان محب یاس

– پرستار : با ۵ سال سابقه

– مهماندار خانم: دیپلم

– تکنسین اتاق عمل: با ۵ سال سابقه

– خدمات خانم و آقا: دیپلم

– تکنسین بیهوشی: با ۵ سال سابقه

لطفا رزومه و شماره تماس خود را به شماره زیرارسال نمائید.

 

اطلاعات تماس با کارفرما

  • تلفن تماس: ۴۲۶۹۴۵۵۴