استخدام حسابدار ارشد

حسابدار ارشد ( آقا )

  تماس با    [email protected]

 

مدیر مالی و حسابدار ، مسلط به امور بیمه ، درشرکت خدمات بیمه (بیمه ایران)

۸۸۳۰۵۵۳۱ و ۵ – ۸۸۸۶۱۳۳۴