برگزاری ایده بازار دانشگاه امیرکبیر در اردیبهشت‌ ۹۴

مالک نادری مدیرکل انجمن‌های علمی دانشجویان و امور المپیادهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: سومین ایده بازار با همکاری فرابورس اواخر اردیبهشت ماه در دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود که در این دوره سعی شده است تا بازار خرید و فروش اختراعات و ابتکارات ایجاد شود.

وی بیان داشت: ثبت قطعی اختراع، تبدیل اختراع به کسب و کار دانش بنیان، بازگشت سرمایه بعد از ۲ دوسال و گردش مالی ۲ میلیارد تومانی اختراع از شرایط حضور در ایده بازار است.

مدیرکل انجمن‌های علمی دانشجویان و امور المپیادهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر خاطرنشان کرد: علاقه مندان به شرکت در سومین ایده بازار ملی دانشگاه صنعتی امیرکبیر می‌توانند تا ۱۵ اسفندماه نسبت به ثبت نام و ارسال ایده خود اقدام کنند.

نادری گفت: در این ایده بازار دانشجویان، اساتید، شرکت‌های دانش بنیان و تمامی افراد دارای ایده می‌توانند شرکت کنند.

وی هدف از برگزاری ایده بازارها را ایجاد بستری برای خرید و فروش ایده‌ها عنوان کرد وافزود: در این ایده بازارها مخترعان دیده می‌شوند و زمینه تجاری سازی و تولید انبوه ایده‌ها فراهم می‌شود.

مدیرکل انجمن‌های علمی دانشجویان و امور المپیادهای دانشگاه صنعتی امیرکبیر بیان داشت: صاحبان ایده که از مراحل اولیه داوری خارج می‌شوند می‌توانند در دوره‌های توانمندسازی رایگان که توسط دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار می‌شود شرکت کنند و این دوره‌ها به ارتقا فعالیت صاحبان ایده بسیار کمک می‌کند.

نادری با اشاره به برگزاری موفق دو دوره ایده بازار در دانشگاه صنعتی امیرکبیر گفت: تعدادی از ایده‌های برگزیده دوره‌های قبلی توسط صنایع شناسایی شده‌اند و اکنون مراحل تولید انبوه و ساخت آنها آغاز شده است.