معرفی رشته تکنولوژی پزشکی هسته ای

مقدمه

امروزه با توجه به ابعاد گسترده علم پزشکی ، عم پزشکی هسته ای در امر تشخیص و درمان بیماریها ارز ش والایی را کسب کرده است و به دلیل اهمیتی که استفاده از اشعه یونیزان و رادیو داروها در امر تشخیص و درمان و تحقیق بیماریها دارد ، نیاز به تربیت افرادی که آشنا به کاربرد این علم و استفاده از آن در علم پزشکی باشند ، از اهمیت خاصی برخوردار است .
بدین منظور و در اجرای بند ۱۲ و اصل سوم و اصل بیست و نهم و سی ام و بند ۱ اصل چهل و سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، باید به موازات تربیت پزشکان متخصص و متعهد به تربیت سریع کادانان ماهر در رشته پزشکی هسته ای نیز همت گماشت.

۱-تعریف و هدف

در کاردانی پزشکی هسته ای با توجه به آشنایی دانشجویان این رشته با کاربرد چشمه های باز رادیو داروها در تشخیص و درمان بیماریها فارغ التحصیلان این دوره آموزشی قادر خواند بود در مراکز بهداشتی و درمانی سراسر کشور ، زیر نظر متخصصین این رشته کلیه خدمات مورد لزو را انجام دهند.

۲-طول دوره و شکل نظام

متوسط طول دوره کاردانی پزشکی هسته ای ۲ سال و نظام آموزشی آن مطابق آیین نامه آموزشی دانشگاهها و موسسات آموزش عالی مصوب شورای برنامه ریزی است :
دروس بصورت نظری و عملی و کار آموزی در عرصه ارایه می شود که در طی جلسات متعدد هفتگی ، آموزش مورد نظر انجام می یابد.

۵-ضرورت و اهمیت

با توجه به روز افزون روشهای پزشکی هسته ای و نیز گسترش روز افزون پزشکی هسته ای در تشخیص و درمان بیماریها و همچنین توسعه مراکز آموزشی و بخش های پزشکی هسته ای در سراسر کشور جهت اجرای دستورات صحیح متخصصین این رشته نیاز به تربیت کاردان تکنولوژی پزشکی هسته ای احساس و لذا رشته فوق ایجاد می گردد.

هدف تربيت افراد كارآمدي است كه بتوانند زير نظر پزشكان و متخصصان درمراكز تشخيصي و درماني پزشكي هسته‌اي و نيز مراكز آموزشي مرتبط، بيماران را در مورد چگونگي مصرف صحيح داروهاي راديواكتيو (راديو داروها) تجويز شده و حفاظت آنان در برابر اشعه يونساز، عملاً ياري نمايند. تربيت اين رشته با توجه به توسعه كاربرد راديوداروها در تشخيص و درمان بيماري‌ها و ضرورت تأمين نيروهاي كمكي اهميت بسياري دارد.
درس‌هاي اين رشته در طول تحصيل:

سرفصل دروس تکنولوژی پزشکی هسته ای و تعداد واحدها :  

تعداد کل واحدها : ۱۳۰ واحد
دروس عمومی : ۲۲ واحد                                    
دروس پایه ، اختصاصی : ۸۸ واحد        
کارآموزی در عرصه : ۲۰ واحد 
       

دروس پايه:

فيزيك عمومي، آناتومي (تشريح انساني)، فيزيولوژي انساني و فيزيوپاتولوژي، اخلاق پزشكي، كمك‌هاي اوليه و مراقبت از بيمار، اصطلاحات و كليات پزشكي، بافت‌شناسي و آسيب‌شناسي.

دروس اصلي و تخصصي:

فيزيك تشعشع و مواد راديواكتيو، آمار و رياضي، راديو بيوشيمي و راديو فارماكولوژي، راديو بيولوژي، حفاظت در برابر پرتوها، دوزيمتري پرتوها، اصول كامپيوتر، شناخت دستگاه‌هاي پزشكي هسته‌اي، روش‌هاي پزشكي هسته‌اي، اصول تاريكخانه و ارزيابي تصاوير، كارآموزي در عرصه بيمارستاني.

سطوح رشته

ردیف نام دانشگاه کاردانی کارشناسی ارشد دکترا
۱ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی بابل   *    
۲ علوم پزشکی و خدمات بهداشتی- درمانی کرمانشاه   *    

 

درسهای رشته

ردیف نام درس ردیف نام درس
۱ فارسی ۲ آمار و ریاضی
۳ آناتومی (تشریح انسانی ) ۴ اخلاق پزشکی
۵ اخلاق و تربیت اسلامی ۶ اصطلاحات و کلیات پزشکی
۷ اصول تاریکخانه و ارزیابی تصاویر ۸ اصول کامپیوتر
۹ بافت‌شناسی و آسیب‌شناسی ۱۰ تربیت بدنی ۱
۱۱ حفاظت در برابر پرتوها ۱۲ دوزیمتری پرتوها
۱۳ رادیو بیوشیمی و رادیوفارماکولوژی ۱۴ رادیوبیولوژی
۱۵ روشهای پزشکی هسته ای ۱ ۱۶ روشهای پزشکی هسته ای ۲
۱۷ زبان خارجی ۱۸ شناخت دستگاه های پزشکی هسته ای
۱۹ فیزیک تشعشع و مواد رادیواکتیو ۲۰ فیزیولوژی انسانی و فیزیوپاتولوژی
۲۱ فیزیک عمومی ۲۲ کارآموزی در عرصه بیمارستانی
۲۳ کمکهای اولیه و مراقبت از بیمار ۲۴ معارف اسلامی ۱

صنعت و بازارکار
فارغ التحصیلان دوره فوق دیپلم (دوره کاردانی ) تکنولوژی پزشکی هسته ای باید مهارت های نظری و عملی زیر را کسب کرده باشند.
الف) فراگیری نظری تشعشعات یون ساز (اشعه گاما ، اشعه ایکس و ذرات باردار )و چگونگی تولید آن ، مواد رادیواکتیور و قوانین مربوط به آن .
ب)انجام تکنیک های (روشهای ) مختلف تشخیصی و درمان از زیر نظر مستقیم پزشک متخصص پزشکی هسته ای
ج) فراگیری طرق مختلف حفاظت در برابر تشعشعات یون ساز

رشته های ارشد تکنولوژی پزشکی هسته ای (بر اساس دفترچه کنکور ارشد علوم پزشکی ۹۳):

              فارغ التحصیلان کارشناسی تکنولوژی پزشکی هسته ای می توانند در رشته های زیر در مقطع ارشد ادامه تحصیل دهند:
 

 • رشته مهندسی پزشکی (بیوالکتریک)
 • رشته مهندسی پزشکی (زیست مواد)
 • رشته اپیدمیولوژی
 • رشته ارزیابی فناوری سلامت
 • رشته اقتصاد بهداشت
 • رشته انفورماتیک پزشکی
 • رشته رادیوبیولوژی و حفاظت پرتویی
 • رشته آمار زیستی
 • رشته فیزیک پزشکی
 • رشته فناوری اطلاعات سلامت
 • رشته کتابداری و اطلاع رسانی پزشکی
 • رشته مدیریت خدمات بهداشتی درمانی
 • رشته نانوتکنولوژی پزشکی
 • رشته زیست فناوری پزشکی
 • رشته رفاه اجتماعی
 • رشته تاریخ علوم پزشکی
 • رشته علوم داروهای پرتوزا

 

موفق باشید