دانشگاه برتر ایران در پزشکی
نتايج جديد رتبه‌بندي دانشگاه‌ها و مراکز تحقيقاتی برتر دنيا مربوط به ماه ژانویه سال ۲۰۱۵ در نظام رتبه‌بندی ESI یا (Essential Science Indicators) اعلام شد و ۷ دانشگاه ایرانی در این رتبه بندی قرار دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، گروه علم سنجی، مرکز توسعه و هماهنگی اطلاعات و انتشارات علمی وزارت بهداشت با اعلام این رتبه بندی اعلام کرد مبناي اين رتبه‌‌بندي گردآوری و تجزيه و تحليل اطلاعات يک درصد مقالات دارای بيشترين استنادات در پايگاه ISI Web of Sciences در فاصله ده‌سال و ده ماه ژانويه ۲۰۰۴ تا پايان اکتبر ۲۰۱۴ بوده که اطلاعات آن هر دوماه يکبار روزآمد می‌شود.

از کشور ايران، در حال حاضر ۷ دانشگاه علوم پزشکی کشور در اين نظام رتبه‌بندی واجد رتبه هستند که رتبه آن‌ها براساس تعداد استنادات به يک درصد مقالات پراستناد دنيا در جدول ۱ آمده است.

جدول ۱: رتبه دانشگاه‌های علوم پزشکی‌ كشور
 در نظام رتبه بندي ESI در January سال ۲۰۱۵ براساس تعداد استنادات

1

 

 

رتبه اين ۷ دانشگاه براساس تعداد مقالات يک درصد پراستناد آن‌ها در بانک اطلاعاتی ISI Web of Science در دوره ۱۰ ساله فوق در جدول ۲ آمده است.

جدول ۲: رتبه دانشگاه‌های علوم پزشکی‌ كشور در نظام رتبه بندي ESI در January سال ۲۰۱۵ براساس تعداد مقالات

 

2

 

اطلاعات کلی دانشگاه‌های واجد رتبه در اين نظام رتبه بندی شامل تعداد کل مقالات، تعداد کل استنادات، متوسط تعداد استناد به ازای هرمقاله، تعداد مقالات پر استناد در جدول ۳ آمده است.

جدول ۳: اطلاعات کلی دانشگاه‌های علوم پزشکی‌ كشور در نظام رتبه بندي ESI در January سال ۲۰۱۵ ميلادی مرتب شده براساس تعداد کل استنادات

 

3