تحلیل کنکور کارشناسی ارشد مجموعه شیمی

تحلیل آزمون کارشناسی ارشد سال ۹۳ مجموعه شیمی

 

شیمی فیزیک

سؤالات مربوط به قسمت کوانتوم و طیف سنجی در آزمون كارشناسي ارشد ۹۳ (بهمن ۹۲) بیشتر جنبه محاسباتی و تحلیلی دارد در حالی که سؤالات این بخش در کنکور سال ۹۲ از مباحث اولیه و ابتدایی علم کوانتوم می‌باشد. به جرأت می‌توان گفت که سؤالات بخش کوانتوم و طیف سنجی در کنکور ۹۳ نسبت به بقیه مباحث سخت‌تر می‌باشند.

از ۴ سؤال داده شده از بخش سینتیک دو سؤال بسیار ساده و دو سؤال در سطح بالاتری هستند. این بخش در کنکور ۹۲ شامل سه سؤال نسبتا ساده بوده است.

سؤالات قسمت محلول‌ها نسبت به آزمون ۹۲ آسان‌تر و تعداد آنها نیز کمتر شده است. از بخش تبدیل فازها یک سؤال مورد توجه مولفان قرار گرفته است در حالی که سال ۹۲ به این بخش توجه خاصی نشده است . هر دو کنکور ۹۲ و ۹۳ شامل یک سؤال از بخش نظریه جنبشی گازها هستند که البته سطح هر دو آنها یکی است. در کنکور ۹۳ توجه خاصی به مبحث قوانین ترمودینامیک شده است به طوری که ۷ سؤال را به خود اختصاص داده است. البته این بخش در سال‌های قبل هم مورد توجه قرار گرفته است (۹ سؤال در سال ۸۱ و ۱۳ سؤال در سال ۸۷).

بطور کلی در آزمون سال ۹۳ تقریباً ۳۵ درصد از کل سؤالات که بیشتر به مبحث کوانتوم و بخشی از سینتیک مربوط‌اند نسبتاً سخت و ۶۵ درصد باقیمانده که مربوط به مباحث ترمودینامیک، محلول‌ها و الکتروشیمی است تقریباً آسان می‌باشد.

 

شيمي آلي

در آزمون كارشناسي ارشد سال ۹۳ (بهمن ۹۲) در درس شیمی آلی بيشترين حجم سؤالات آزمون به حوزه واکنش شیمیایی مواد مختلف مربوط مي‌شود و تنها ۳ سؤال سنتزی، كه به طور معمول از آن سؤال طرح مي‌شود، مطرح شده است.

سؤالات مربوط به حوزه واکنش بین مواد شیمیایی نظر ويژه‌ي طراحان سؤال را در اين آزمون به خود اختصاص داده‌اند (كه اين روند حتي در طراحي سؤالات آزمون دكتري نيز مشهود است).

سؤالات آزمون ۹۲ داراي سطح دشواري بالاتري بوده و نسبت به سؤالات آزمون ۹۳ تنها مباحث حفظي ساده را مورد پرسش قرار نمي‌دهد، به عبارتي سؤالات مفهومی دشوارتری در آن طرح شده است؛ بالعكس آزمون سال ۹۳ (بهمن ۹۲) دارای سؤالات حفظی و مفهومی ساده‌تری است.

اما در مورد مباحث مورد سوال، به نظر مي‌رسد در آزمون سال ۹۲ جامعيت طرح تست از كليه مباحث، بيشتر از آزمون سال ۹۳ (بهمن ۹۲) مي‌باشد. اين در حاليست كه در هر دو آزمون مانند آزمون های سال‌های گذشته به مبحث اوربیتال‌های مولکولی، توجه ويژه‌اي شده است.

نكته قابل توجه آن كه در آزمون ۹۳ (بهمن ۹۲) از مبحث مربوط به اوربیتال‌های مولکولی، كه هر ساله سؤالات کمی از آن طرح می‌شده، تعداد سؤالات بيشتري را به خود اختصاص داده است.

 

شيمي تجزيه

با مقايسه اوليه سؤالات شيمي تجزيه کنکور سال ۹۳ با سال ۹۲ مي‌توان گفت که سؤالات آزمون ۹۳ (بهمن ۹۲) با سطح دشواري پايين‌تري قرار دارد. تعداد سؤالات طرح شده از هر بخش تقريباً به تعداد يکسان بوده. از قسمت هدايت سنجي در سال ۹۲ يک سؤال طرح شده بود اما در سال ۹۳ سوالي مطرح نشده بود. بيشتر سؤالات شيمي تجزيه، نکات ساده و تکراري مي¬باشند ولي طراحان سؤال سعي کرده‌اند با اندکي تغيير در صورت سؤال و يا گزينه¬ها (بعضي اوقات به کمک نکات رياضي) مسئله را اندکي دشوارتر کنند.

در سؤالات سال ۹۳ مانند چند سال اخير تقريباً سعي شده است كه از همه مباحث سؤال مطرح شود و سؤالات از پوشش‌دهي مباحث خوبي برخوردار است، در چند سال اخير به طور متوسط از شيمي تجزيه (۱)، ۸-۱۰ سوال، شيمي تجزيه (۲)، ۸-۹ سؤال و از شيمي تجزيه دستگاهي، ۱۲-۱۳ سؤال مطرح شده بود ولي در سال ۹۳ از شيمي تجزيه (۱)، ۱۰ سوال، از شيمي تجزيه (۲)، ۱۱ سؤال و از شيمي تجزيه دستگاهي، ۹ سؤال طرح شده است. همان طور که ملاحظه مي¬شود، تعداد سؤالات شيمي تجزيه (۲) در سال ۹۳ بيشتر و تعداد سؤالات شیمی تجزیه دستگاهی کمتر از چند سال اخير بوده است.

بيشتر تست‌ها از كتاب هريس و اسكوگ طرح شده بود. يك سؤال نيز وجود داشت كه حتي با مطالعه دقيق و كامل مباحث به راحتي قابل پاسخگوئي نبود.

 

شيمي کاربردی

در آزمون کارشناسی ارشد مجموعه شیمی سال ۹۳ (بهمن ۹۲)، درس شیمی کاربردی سؤالات از نظر سختی به سؤالات سال ۹۲ نزدیک بود ولي دامنه سؤالات ۹۳ کمی مفهومی‌تر است، اما در کل کمی ساده‌‌تر نسبت به سؤالات آزمون ۹۲ می‌باشد.

سؤالات اصول محاسبات از نظر سختی تقریباً شبیه سؤالات سال‌هاي قبل بوده و سؤالات مربوط به درس شیمی صنعتی ۱و۲ کمی آسانتر از سال قبل طراحي شده بود و داوطلب با کمی دقت در اکثر گزینه‌ها می توانست به پاسخ صحيح برسد. سؤالات اصول تصفیه آب و پساب‌های صنعتی نسبت به آزمون ۹۲ قابل پیش‌بینی‌تر بوده و طبق معمول از سختی و قلیائیت آب، شاخص‌های آب و فرآیندهای تصفیه سؤال آمده است. از درس خوردگی هم ۶ سؤالی که مطرح شده، از مباحثی بود که هر ساله از آن سؤال طرح می شود و سطح سؤالات آسان‌تر از سؤالات مربوط به این مبحث در سال های قبل بود.

 

شیمی معدنی

سؤالات شیمی معدنی کنکور ارشد شیمی سال ۹۳ (بهمن ۹۲) نسبت به کنکور سال‌های قبل از لحاظ مباحث، پراکندگی زیادی نداشته و در واقع روی یک سری از مباحث تمرکز زیاد و روی یک سری از مباحث اصلاً تمرکزی نداشته است. به عنوان مثال در کنکور ۹۳ روی مباحثی مانند تقارن در شیمی معدنی، جامدات یونی و جامدات فلزی و طیف‌های الکترونی مانور بسیار زیادی داده شده است در حالی که مباحث دیگر مانند مفاهیم اسید و باز، ترکیبات کوئوردیناسیون(کلیات و نامگذاری)، ایزومری و خواص مغناطیسی و نظریه‌های پیوند توجه بسیار کمتری نسبت به کنکور سال‌های قبل شده است و سؤالات در این زمینه کمتر مطرح شده‌اند. به نوعی می‌توان گفت در کنکور ۹۳ پراکندگی و توزیع مناسبی برای سؤالات وجود نداشته و روی مباحث خاصی تمرکز وجود داشته است. می‌توان نتیجه گرفت که داوطلبان بایستی برای آمادگی، تمامی مطالب و فصول را مطالعه کنند، چون با بررسي آزمو‌ن‌هاي سال‌های اخیر نیز مشخص است که هر ساله مباحث خاصی بیشتر مورد توجه طراحان قرار گرفته و نمی‌توان معیار درستی از توزیع سؤالات و اهمیت یک سری فصول نسبت به دیگر فصول را دید. ولی یک سری مباحث مانند شیمی آلی فلزی از جمله مباحثی هستند که همواره در کنکورها توجه ویژه‌ای روی آن بوده و سؤالات زیادی از آن مطرح می‌شود. بنابراین بایستی با دقت بالایی مطالعه شوند. معمولا منابع مورد استفاده برای طرح سؤالات نیز پراکنده می‌باشد، ولی منابعی مانند شیمی معدنی میسلر، شرایور، شیمی معدنی آقابزرگ، شیمی معدنی ملاردی و … منابع بسیار مناسبی برای مطالعه اين مباحث هستند و در واقع پوشش کاملی برای همه ی مطالب و سؤالات در کنکور شیمی معدنی می‌باشند. تقارن همواره از مباحث مهم در کنکور است و بایستي با دقت بالایی مطالعه شود.

نکته‌ی جالب در کنکور ۹۳ (بهمن ۹۲) این است که برای اولین بار از مبحث اعداد styx در ترکیبات بوران سوال مطرح شده که بایستی داوطلبان این مبحث را نیز با دقت مطالعه کنند.