پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان

دانشگاه تربیت مدرس از طریق آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان (برگزیدگان علمی)، در دوره های دکتری تخصصی (PHD) سال ۱۳۹۴ دانشجو می پذیرد.

به گزارش روز یکشنبه گروه فرهنگی ایرنا به نقل از روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس، این دانشگاه به منظور فراهم کردن زمینه جذب برگزیدگان علمی و مستعد مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ها و موسسه های آموزش عالی کشور بر اساس آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری مصوب شورای هدایت استعدادهای درخشان، نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط عمومی و اختصاصی در دوره های دکتری تخصصی اقدام می کند.

علاقه مندان برای کسب اطلاعات بیشتر می توانند به بخش آموزشی پایگاه اینترنتی دانشگاه تربیت مدرس

به نشانی www.modares.ac.ir/edu مراجعه کنند.

براساس این گزارش حداکثر مهلت ثبت نام الکترونیکی و ارسال مدارک داوطلبان از طریق سامانه جامع دانشگاهی دانشگاه تربیت مدرس تا روز دوشنبه ۳۱ فروردین ماه است.