موافقت با پذيرش دانشجو دکتری در محقق اردبیلی

شورای گسترش آموزش عالی کشور با پذيرش دانشجو در يک رشته در مقطع دکتري در دانشگاه محقق اردبيلي موافقت قطعی به آورد.

 

شورای گسترش آموزش عالی کشور با پذيرش دانشجو در يک رشته در مقطع دکتري در دانشگاه محقق اردبيلي موافقت قطعی به آورد.

 

مرتضی ابراهيمی، معاون آموزشی و تحصيلات تکميلی دانشگاه گفت: اين شورا، طی جلسه ای در بهمن ماه سال ۱۳۹۳ با پذيرش دانشجو در رشته مهندسی عمران – ژئوتکنيک در مقطع دکتري در دانشگاه محقق اردبيلی موافقت قطعی به عمل آورد.