استخدام پزشک در مرکز درمانی معتبر

استخدام پزشک عمومی در اهواز

به یک نفر پزشک عمومی ترجیحا خانم در یک مرکز درمانی معتبر( شیفت صبح ) نیازمندیم جهت کسب اطلاعات بیشتر فقط تماس بگیرید.

تماس با تلفن زیر و ارسال رزومه به ایمیل زیر:

اهواز اتوبان گلستان

 
 

اطلاعات تماس با کارفرما