رتبه بندی دانشگاه های کشورهای اسلامی
علی گزنی معاون پژوهشی و فناوری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)  گفت: ‌ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) بیش از ۳۲۰ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی بر‌تر در سطح کشورهای اسلامی را رتبه بندی کرده است. 
شاخص‌های این رتبه بندی بر اساس سیاست‌های کلان علم و فناوری ابلاغی توسط مقام معظم رهبری تدوین شده‌اند. همچنین مطالعه نظام‌های معتبر رتبه بندی بین المللی مشخص کرد که شاخص‌های حاصل از سیاست‌های کلان علم و فناوری با شاخص‌های مورد استفاده در این نظام‌ها انطباق فراوانی دارند. سیاست‌های کلان علم و فناوری علاوه بر در نظر گرفتن نیازهای بومی کشور، مرجعیت علمی در بین کشورهای اسلامی و جهان را نیز در بر گرفته است. 
وی افزود: رتبه بندی دانشگاه‌های کشورهای اسلامی از چهار معیار اصلی شامل مرجعیت علمی، دیپلماسی علمی، تولید علم و فعالیت‌های اقتصادی تشکیل شده‌اند که با نظام رتبه بندی قبلی در پایگاه استنادی علوم جهان کاملا متفاوت است. تمامی اطلاعات برای محاسبه جایگاه هر دانشگاه فقط از پایگاه‌های معتبر بین المللی استخراج گردیده‌اند. بنابر این روش کار، داده‌های رتبه بندی از بالا‌ترین اعتبار برخوردار بوده و مسیر حرکت به سمت بین المللی سازی دانشگاه‌ها را نمایان می‌سازند. 
گزنی اظهار داشت: بیش از نیمی از دانشگاه‌های بر‌تر در جهان اسلام متعلق به ایران و ترکیه هستند. در بین ۳۲۴ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی رتبه بندی شده، ۸۷ مورد مربوط به ایران و ۸۷ مورد مربوط به ترکیه است. بعد از ایران و ترکیه کشورهای پاکستان، مالزی، مصر و عربستان سعودی به ترتیب با ۲۴، ۲۰، ۱۹ و ۱۶ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی دارای بیشترین دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی بر‌تر در بین کشورهای اسلامی هستند. 
وی در ادامه گفت: براساس کل امتیازهای کسب شده از چهار معیار اصلی دانشگاه تهران در صدر تمامی دانشگاه‌ها و موسسات تحقیقاتی کشورهای اسلامی قرار دارد. دانشگاه تهران همچنین در حوزه علوم پایه و علوم کشاورزی نیز حائز رتبه نخست در بین دانشگاه‌های کشورهای اسلامی شده است. 
گزنی تصریح کرد: ‌دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز بر‌ترین دانشگاه علوم پزشکی در بین دانشگاه‌های علوم پزشکی جهان اسلام و حائز رتبه ششم در بین کل دانشگاه‌های جهان اسلام است. 
وی اظهار داشت: دانشگاه صنعتی شریف دارای رتبه نخست دانشگاه‌های جهان اسلام در حوزه فنی و مهندسی و حائز رتبه هفتم در رتبه بندی کلی دانشگاه‌ها در بین این کشور‌ها است. 
دانشگاه امیرکبیر رتبه دوازدهم دانشگاه‌های جهان اسلام را کسب کرده و در حوزه فنی و مهندسی سومین دانشگاه بر‌تر جهان اسلام است. دانشگاه علم و صنعت ایران نیز رتبه چهارم فنی و مهندسی جهان اسلام را در اختیار دارد.

رتبه کلی دانشگاه ها

رتبه بر حسب کل امتیاز کسب شده

دانشگاه

کشوری

جهان اسلام

۱

۱

دانشگاه تهران

۲

۶

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۳

۷

دانشگاه صنعتی شریف

۴

۱۲

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۵

۱۵

دانشگاه تربیت مدرس

۶

۱۹

دانشگاه علم و صنعت ایران

۷

۲۰

دانشگاه صنعتی اصفهان

۸

۲۲

دانشگاه شهید بهشتی

۹

۲۳

دانشگاه شیراز

۱۰

۳۵

دانشگاه فردوسی مشهد

فنی و مهندسی

دانشگاه

رتبه بر حسب کل امتیاز کسب شده

کشوری

جهان اسلام

۱

۱

دانشگاه صنعتی شریف

۲

۲

دانشگاه تهران

۳

۳

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۴

۴

دانشگاه علم و صنعت ایران

۵

۱۰

دانشگاه تربیت مدرس

۶

۱۲

دانشگاه صنعتی اصفهان

۷

۱۴

دانشگاه شیراز

۸

۱۷

دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی

۹

۲۲

دانشگاه تبریز

۱۰

۲۵

دانشگاه شهید بهشتی

علوم پایه

دانشگاه

رتبه بر حسب کل امتیاز کسب شده

کشور

جهان اسلام

۱

۱

دانشگاه تهران

۲

۶

دانشگاه تربیت مدرس

۳

۷

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

۴

۸

دانشگاه شهید بهشتی

۵

۱۱

دانشگاه صنعتی شریف

۶

۱۹

دانشگاه صنعتی اصفهان

۷

۲۱

دانشگاه شیراز

۸

۲۴

دانشگاه فردوسی مشهد

۹

۲۵

دانشگاه تبریز

۱۰

۲۷

دانشگاه علم و صنعت ایران

علوم کشاورزی

دانشگاه

رتبه بر حسب کل امتیاز کسب شده

کشور

جهان اسلام

۱

۱

دانشگاه تهران

۲

۸

دانشگاه فردوسی مشهد

۳

۱۲

دانشگاه شیراز

۴

۱۷

دانشگاه تربیت مدرس

۵

۲۴

دانشگاه تبریز

۶

۲۹

دانشگاه صنعتی اصفهان

۷

۳۴

دانشگاه ارومیه

۸

۳۶

دانشگاه شهید چمران اهواز

۹

۴۱

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

۱۰

۴۳

دانشگاه شهرکرد

علوم پزشکی

دانشگاه

رتبه بر حسب کل امتیاز کسب شده

کشور

جهان اسلام

۱

۱

دانشگاه علوم پزشکی تهران

۲

۷

دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

۳

۱۴

دانشگاه علوم پزشکی شیراز

۴

۱۸

دانشگاه علوم پزشکی تبریز

۵

۲۰

دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

۶

۲۸

دانشگاه علوم پزشکی مشهد

۷

۳۲

دانشگاه علوم پزشکی ایران

۸

۴۸

دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

۹

۵۳

دانشگاه تربیت مدرس

۱۰

۶۰

دانشگاه علوم پزشکی کرمان

وی در ادامه گفت : رتبه بندی دانشگاه های کشورهای اسلامی براساس شاخص های متفاوتی صورت گرفته است. برای تعیین رتبه نهائی هر دانشگاه جمع امتیازهای کسب شده در هر شاخص مورد محاسبه قرار گرفته است که نتیجه آن تعیین رتبه هر دانشگاه است. به عنوان مثال هر چند دانشگاه تهران حائز رتبه نخست کشورهای اسلامی شده است، اما این رتبه این دانشگاه در تمامی این شاخص ها یک نیست.
گزنی تصریح کرد : یکی از مهمترین اهداف رتبه بندی دانشگاه ها شناسائی نقاط قوت و همچنین نقاطی هستند که نیازمند تقویت بیشتر هستند. دانشگاه های جهان اسلام به صورت کلی و همچنین در شش رشته کلان بر اساس چهار معیار اصلی رتبه بندی شده اند. همچنین هر یک از این دانشگاه ها می توانند نقاط قوت و ضعف خود را بر اساس هر یک از سیزده شاخص مورد استفاده در رتبه بندی تعیین نمایند.
وی خاطرنشان کرد : رتبه بندی دانشگاه های کشورهای اسلامی نهائی شده است و بزودی از طریق وب گاه طراحی شده در دسترس جامعه علمی قرار خواهد گرفت.