ترمیم سردر دانشگاه تهران
سردر دانشگاه تهران، نماد آموزش عالي ايران، به دلیل آسیب های طبیعی و جوی، ظرف دو تا سه هفته آینده ترمیم، بهسازی و مقاوم سازی می شود.

دانشگاه تهران با کمک برخی از نهادهای بیرونی بهسازی، پاک سازی، ترمیم و مقاوم سازی سر در این دانشگاه را در دستور کار خود قرار داده است.

سردر دانشگاه تهران به دلیل اوضاع جوی و بارندگی های صورت گرفته آسیب دیده، بنابراین لازم بود که ترمیم و بهسازی شود بر همین اساس با مطالعات جامعی که توسط این دانشگاه و برخی از نهاد های بیرونی که با دانشگاه تهران همکاری دارند ترمیم و بهسازی و مقاوم سازی آن آغاز شده  و ظرف دو تا سه هفته آینده عملیات بهسازی آن اجرایی می شود.

به گزارش مهر، سردر اصلي دانشگاه تهران در سال‌هاي ۴۵ و ۴۶ بر پايه طرحي از “کوروش فرزامي” يکي از دانشجويان دانشکده هنرهاي زيباي دانشگاه تهران که طرح وي در يک مسابقه طراحي دانشجويي به دستور رياست وقت دانشگاه برگزيده شد، ساخته شد. محاسب اين طرح “سيمون سرکيسيان” بود و ساخت آن را شرکتي ايراني به نام «شرکت آرمه» به پايان برد. سردر دانشگاه تهران امروزه تبديل به نمادي از آموزش عالي کشور ايران در دنياست.