زمان برگزاری آزمون پذیرش دانشجوی پزشکی

آزمون هشتمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۹۵ – ۴″ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۴ اسفند برگزار می‌شود.

 کارت ورود به جلسه داوطلبان آزمون امروز و فردا یازدهم و دوازدهم اسفند ماه جاری از طریق سایت

http://education.tums.ac.ir

توزیع می‌شود.

آزمون هشتمین دوره پذیرش دانشجوی پزشکی از مقطع کارشناسی سال تحصیلی ۹۵ – ۹۴ پنجشنبه ۱۴ اسفند ماه جاری برگزار می شود دانشجویانی که کد پیگیری خود را دریافت نکردند می توانند با شماره تلفن ۸۱۶۳۳۷۱۹ تماس بگیرند.