دانشگاه تهران پیشتاز جذب دانشجوی خارجی
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
معاون امور بین‌الملل وزیر علوم گفت: دانشگاه تهران در جذب‌ دانشجوی خارجی با هزینه شخصی خوب عمل کرده است.
سالار آملی معاون امور بین‌الملل وزیر علوم تحقیقات و فناوری در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران گفت : در رابطه با بحث اقتصاد دانش بنیان و فعالیت‌هایی که از سوی وزارت علوم در این رابطه صورت گرفته است باید بگویم که گروههایی در این رابطه تشکیل‌ شده است و چارچوب گروهها هم اکنون مشخص‌ شده است.
 
وی افزود: مهم ترین بحث‌ ما تجاری شدن تحقیقات است و البته بین‌المللی کردن دانشگاههای کشور و جذب دانشجوی خارجی که در حال  انجام است.
 
سالار آملی تصریح کرد: البته انجام پروژه‌های مشترک میان دانشگاه‌های داخل و دانشگاه‌ های خارج از کشور از جمله محورهای کلان است که به دنبال فرمایشات مقام معظم رهبری مد نظر قرار گرفته است.
 
 وی در پاسخ به این سوال خبرنگار مبنی بر اینکه هم اکنون در چه مرحله‌قرار گرفته‌ایم، اظهار داشت: تمام مراحلی که در راه اقتصاد دانش‌ بنیان بیان شده، به صورت گام به گام در حال انجام است و البته در برخی‌ محورها بهتر از سایر محورها عمل کرده‌ایم، چنانچه‌ دانشگاه تهران‌ در جذب دانشجوی‌ خارجی خیلی خوب عمل کرده است، چنانچه‌ این دانشجویان خارجی با هزینه خود در دانشگاه‌های ما در حال تحصیل هستند.