کارت ورود به جلسه آزمون دکتری از فردا توزیع می شود