رتبه برتر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در پژوهش و آموزش
اصفهان- قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت گفت: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان براساس رتبه های کسب کرده در حوزه پژوهش و آموزش در سالیان متوالی، توانسته رتبه های برتر کشوری را از آن خود کند.

شاهین آخوندزاده ظهر امروز در همایش تجلیل از پژوهشگران برتر دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار داشت: پویایی و شادابی محیط فرهنگی دانشگاه ها مدیون آموزش های پژوهش محور است.

وی بیان داشت: پژوهش و تحقیق باعث رشد کمی و کیفی و هدفمند شدن پژوهش ها در تمامی حیطه ها می‌شود.

قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ارزیابی سالیانه وزارت بهداشت، رتبه اول تراز شده براساس پژوهشگر تطبیق یافته در کشور را از نظر امتیازات پژوهشی کسب کرده است.

وی اضافه کرد: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با کسب  ۴۴ هزار و ۵۳۳ امتیاز که از این جمع  ۳۷ هزار و ۲۱۷امتیاز مربوط به مقالات چاپ شده پژوهشگران در مجلات داخلی و خارجی و ۱۷ هزار و ۱۳۹ امتیاز مربوط به مقالات چاپ شده در ۱۸ مجله دانشگاه، موفق به احراز رتبه اول کشوری شده است.

آخوندزاده اضافه کرد: دانشگاه علوم پزشکی اصفهان براساس رتبه های کسب کرده در حوزه پژوهش و آموزش در سالیان متوالی، توانسته رتبه های برتر کشوری را از آن خود کند.